Ingenieurs-& expertiseburo Johan Moens bvba
sint-gabriëlstraat 23 | 2530 boechout | 03 455 00 39 | info@stabiliteitsingenieur.be
Veel gestelde vragen (FAQ)
Hebt u een suggestie voor een item in de FAQ laat het ons gerust weten. We voegen het toe.
1. Wat kost een stabiliteitstudie voor onze woning ?
   Dit is sterk afhankelijk van het project zelf. Een éénduidig antwoord hierop is dus niet te geven.
    Voor elk project maken we een gedetailleerde offerte op waar we achter staan. Bent U op zoek naar de goedkoopste
   offerte dan bent U hier niet op de juiste plaats. Elk project wordt opnieuw bekeken. Dus geen standaardoplossingen
   maar steeds op maat van uw project. En hiervoor betaal je een correcte prijs. Sinds 1996 zijn we actief op de markt
   en we kunnen rekenen op steeds wederkerende opdrachtgevers. Een bewijs dat we correct omgaan met onze
    prijszetting en correcte dossiers afleveren voor het gevraagde ereloon.
2. Kan de factuur van de stabiliteitsstudie mede opgenomen worden in het dossier van de premieaanvraag ?
   Neen, enkel bepaalde werken die worden uitgevoerd door erkende en geregistreerde aannemers komen in
   aanmerking voor de premieaanvraag.
3. Wat is het BTW-percentage dat van toepassing is op het ereloon van de ingenieur ?
    21% en dit onafhankelijk van de leeftijd en de aard van het project : een nieuwbouw, een renovatie, een verbouwing.
4. Waarom beroep doen op een ingenieur ? De architect doet toch alles ?
    De architect doet reeds heel veel in het kader van uw project maar voor een aantal deeltaken doet hij beroep op
   externen,  specialisten in hun vak zoals de ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, de EPB-verslaggever, de
   veiligheidscoördinator.
   Wij als ingenieur stabiliteit vertalen het architecturaal ontwerp in een structuur van dragende elementen uit baksteen,
   beton, hout  of staal en bepalen de juiste funderingswijze van uw project op basis van de gegevens van het
   grondonderzoek.