Ingenieurs-& expertiseburo Johan Moens bvba
sint-gabriëlstraat 23 | 2530 boechout | 03 455 00 39 | info@stabiliteitsingenieur.be
Onderzoek heeft uitgewezen dat preventief onderhoud op termijn beter koop is dan curatief onderhoud.
Maak er dus tijdig werk van !
Gevelrenovaties  :
Bij de gevelrenovatieprojecten die we begeleiden ligt de nadruk op de technische ondersteuning : opmaak uitvoeringsdetails, lastenboeken, prijsramingen,... en uiteraard de opvolging der werken.
Audit van de buitengevel :
Is uw gevel aan renovatie, reiniging toe?
Vragen de terrassen een nieuwe waterdichting? Is  het beton aangetast door het “betonrot” ?  Zijn de borstweringen aan onze terrassen nog veilig? Deze en andere vragen .... ?

Laat een audit uitvoeren !  
Klare verslaggeving aangevuld met raming van de kostprijs voor renovatie.
Onze opdrachtgevers  :
- architecten,
- huisvestigingmaatschappijen,
- gebouwenbeheerders(VME),
- technische diensten van
 bedrijven en overheden.
Een aantal referenties  :
- audit Zoo van Antwerpen,
- patrimonium Europese Gemeenschap,
- tal van huisvestigingsmaatschappijen,
- masterplan Madou-toren,
- renovatie Pensioentoren(Zuidertoren)
- audit KBC-toren voor renovatie........
Gevelrenovaties